Условия за ползване

СЛЕДНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВАЖАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗРИТЕЛИ И ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО www.staytruepeople.bg (ТОЗИ „САЙТ“). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ РАЗГЛЕЖДАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. ВСЕКИ ДОСТЪП ДО ИЛИ УПОТРЕБА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ СТАВА НА ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Уебсайтът Stay True People е възложен от Перно Рикар България ЕООД (или „Ние“) със седалище Бизнеспарк София, Сграда 12, Вход А, Етаж 3, София 1766, България и разработен от Парида ЕООД със седалище София, България, ж.к. Яворов, бл.44, вх.1, ет.1, ап.1.

  1. ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ВИЕ ТРЯБВА ДА СТЕ НА ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА. АКО НЕ СТЕ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ САЙТ.
  2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА. Достъпът до този Сайт е позволен временно и ние си запазваме правото без предизвестие да оттегляме, преустановяваме или променяме услугите, които предоставяме на Сайта. Сайтът се променя и актуализира редовно и Перно Рикар България ЕООД не носи отговорност, ако поради някаква причина Сайтът или някакви материали на него не са достъпни в някакъв момент или за определен период от време. Материалите от този Сайт не може да се променят, копират, възпроизвеждат, разпространяват, публикуват повторно, качват, изпращат или предават по някакъв друг начин без предварителното писмено съгласие на Перно Рикар България ЕООД. Перно Рикар България ЕООД е собственикът или лицензодържателят на всички права за интелектуална собственост на Сайта и на материалите, публикувани на него. Всички авторски права на сайта са запазени. Чрез употребата или достъпа до този Сайт на вас не се прехвърлят никакви права за собственост, вкл. интелектуална собственост; всички права, право на собственост и участие в и към всички аспекти на Сайта остават собственост на Перно Рикар България ЕООД. Материалите на този Сайт се предоставят само за законови цели.
  3. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. При никакви обстоятелства Перно Рикар България ЕООД няма да носи отговорност за загуби или щети (включително, но не само директна, случайна, последваща или косвена загуба, включително пропуснати ползи, пропуснати приходи или печалби, загуба на репутация, прекъсване на дейност или загуба на данни или информация или специални или наказателни глоби, дори ако Перно Рикар България ЕООД не е била предварително известена за вероятността за такава загуба или глоби) или каквито и да е вреди, произтичащи от закононарушение, неспазване на договор или са свързани с използването, достъпа или невъзможността да се използва Сайта, някои от материалите на този Сайт или сайтове, свързани с този Сайт, или са причинени от невъзможност за изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне в работното предаване, компютърен вирус или повреда на линията. МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“. ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ( СЪГЛАСНО ОТДЕЛНИН ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, ОБЩО ПРАВО, В ХОДА НА РАБОТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН). ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, Перно Рикар България ЕООД НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕВНИМАНИЕ ИЛИ ПРОПУСКИ, ЗА ВСЯКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УМЕСТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. Перно Рикар България ЕООД НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ ПОСТОЯНЕН, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ВЯРНО, ТОЧНО ИЛИ ДОСТОВЕРНО, ИЛИ ЧЕ ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО НЕГО, НЯМАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ. Перно Рикар България ЕООД НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ПОЗОВАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ САЙТ С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ ПОЕМАТ ЗА СВОЯ СМЕТКА ВСИЧКИ ЕВЕНТУАЛНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО КОМПЕНСИРАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ.
  4. ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ. Когато изпращате някакви забележки, предложения, въпроси, идеи, креативни мнения, графични изображения или друга информация (наречени общо „Подадена информация“/ „Информация“), вие се съгласявате да предоставите на Перно Рикар България ЕООД неизключително право да използва тази Информация. Перно Рикар България ЕООД ще има правото свободно да използва, редактира, променя, възпроизвежда, публикува и/или разпространява материалите, съдържащи се във вашата Подадена информация. Това право ще бъде безплатно, безсрочно и с възможност за прехвърляне на трети лица. Перно Рикар България ЕООД няма да е задължена да третира Информацията като поверителна и няма да носи отговорност за каквато и да е употреба или разкриването й, няма да е задължена да дава компенсация или уведомление за Подадената информация. Перно Рикар България ЕООД може да упражнява всички авторски права и права за публичност над материалите, съдържащи се във вашата Информация във всички юрисдикции, до тяхната пълна степен и за целия период, за който съществуват такива права над този материал. Вие трябва да гарантирате, че Подадената информация не нарушава никакво авторско право, права върху базат данни, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на някое лице и не съдържа незаконен, застрашителен, клеветнически, неприличен, порнографски или обиден материал, който може да представлява или да насърчава криминално или незаконно поведение или би окуражил или насърчил безотговорна консумация на алкохол (наречени накратко „Неуместни материали“). При подаване на Информацията, вие гарантирате, че имате правото да предоставите на Перно Рикар България ЕООД описания по-горе неизключително право на авторство и че то не съдържа Неуместни материали, моля, не подавайте тази Информация. Перно Рикар България ЕООД си запазва правото да променя всяка подадена от вас Информация, така че Неуместните материали предварително да бъдат отстранени.
  5. ЮРИСДИКЦИЯ. Това споразумение ще се управлява в съответствие със законите на Ирландия, независимо от принципите на международното частно право. Всеки спор, който произтича от тези Общи условия ще се предава на изключителната юрисдикция на ирландските съдилища, въпреки че това не засяга правото на Перно Рикар България ЕООД да завежда съдебни процедури срещу вас при нарушение на тези Общи условия в държавата, където живеете или друга държава. Освен ако не е описано друго, всички материали на този Сайт са предоставени, само за да осигуряват информация за Перно Рикар България ЕООД и нейните продукти. Перно Рикар България ЕООД контролира и управлява Сайта от Република Ирландия и не декларира, че тези материали са уместни или налични за употреба на други места.
  6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА МАРКА. Всички търговски марки и свързани лога, дизайни, етикети, дизайни на бутилки и цялата друга интелектуална собственост, свързана с продукти и марки на Перно Рикар България ЕООД използвани тук, са собственост на Перно Рикар България ЕООД. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или някакво съдържание на този Сайт, освен посоченото по-горе, е строго забранено. Всички други търговски марки са притежание на собствениците на съответните търговски марки.
  7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС И ВАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ. Перно Рикар България ЕООД обработва информация за вас в съответствие с нейната Декларация за защита на личните данни, която е достъпна тук. Като използвате Сайта, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че цялата информация, предоставена от вас, е точна и актуална.
  8. ВИРУСИ, НЕПРАВОМЕРНО ПРОНИКВАНЕ И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ. Вие не бива да злоупотребявате със Сайта като умишлено вкарвате вируси, троянски коне, червеи или друг материал, който е злонамерен или технологично опасен. Не бива да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Сайта, сървъра, на който се съхранява и/или хоства Сайта или някакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани със Сайта. Не бива да атакувате този сайт чрез прекъсване на достъпа до сайта или разпределено прекъсване на този достъп, или други подобни средства. Перно Рикар България ЕООД няма да е отговорна за някаква загуба или щета, причинени от прекъсване на достъпа до сайта, вируси или друг технологично опасен материал, който може да зарази компютърното оборудване, компютърните програми, данни или друг собствен материал поради използването или свалянето на някаква информация от сайта от ваша страна.
  9. РАЗНИ. Продукти и промоции на Перно Рикар България ЕООД се разпространяват по цял свят. Въпреки това този Сайт може да описва продукти, промоции или състезания, които не са достъпни във вашата държава или държавата на местожителство. Този Сайт може да бъде свързан с други сайтове и Перно Рикар България ЕООД не е отговорна за съдържанието на тези сайтове. Включването на някаква връзка към друг сайт се прави само с цел информация и не предполага одобрението на сайтовете от страна на Перно Рикар България ЕООД и Перно Рикар България ЕООД не гарантира за качеството на подобни сайтове. Ако Перно Рикар България ЕООД не успее да приложи някое право съгласно тези Общи условия или някаква част от тях, това няма да се смята за отказване от такова право или част от тези Общи условия. Ако някаква част от тези Общи условия е незаконна, недействителна или неприложима, тази част ще се счита за отделима и няма да засяга валидността на всички останали условия. Перно Рикар България ЕООД може да преработва тези Общи условия или съдържанието на Сайта по всяко време като актуализира тези условия. Вие сте длъжни да се информирате за подобни промени, затова трябва периодично да посещавате тази страница и да преглеждате актуалните Общи условия, с които сте обвързани.

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт. Моля, наслаждавайте се на нашите продукти с мярка. Всички права са запазени. Перно Рикар България ЕООД. Седалище: Бизнеспарк София, Сграда 12, Вход А, Етаж 3, София 1766, България.

about-bottom-text-small