logo

ЛИЧНОСТИ, КОИТО ОСТАВАТ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ.

С

ъвременният човек все по-рано започва да се тревожи за смисъла на живота и мястото му в него. Заедно с възрастта, нарастват и очакванията на околните към нас. От нас се очаква да работим, да отглеждаме семейства и да взимаме решения, които ще повлияят на останалата част от живота ни.

Ние самите повдигаме определени очаквания към себе си. Оглеждаме се наоколо и забелязваме как всеки се движи напред. Приятелите ни започват мечтаната работа, женят се, водят щастлив живот. Внезапно промяната се превръща в най-големия ни враг. Водени от очакванията, изпитваме страх да излезем от зоната на комфорта, защото е „прекалено късно“ или пък просто „нямаме време“.

Да останеш верен на себе си означава да заявиш кой си. Да не допускаш другите да взимат решения вместо теб. Да предприемаш действия, противно на очакванията. Да не се адаптираш, а да променяш. Да напуснеш комфорта и да рискуваш.

Вдъхновени от Джордж Балантайн, създадохме Stay True People. Сайтът разказва историите на 10 характерни личности, които са успели да останат верни на себе си в периода между напускането на юношеството и навлизането в зряла възраст. Stay True People улавя успешните истории на тези индивиди и тълкува тяхното разбиране за смисъла на живота и мястото ни в него. Защото само когато си истински верен на себе си, позволяваш на твоята индивидуалност да се отличи.

stay-true-logo-bottom